Sociaal ondernemen

Wil je sociaal ondernemen of ondernemen met impact? In dat geval helpt De Punt je graag op weg. Maar wat betekent sociaal ondernemerschap nu eigenlijk? En waar komt sociaal ondernemen of ondernemen met impact op neer?

Sociaal ondernemen kunnen we ontleden in 3 bouwstenen

1. Sociaal

Sociaal ondernemen focust op creatie van maatschappelijke impact. De meest gekende manier is om sociale tewerkstelling na te streven, direct of indirect. Bij directe sociale tewerkstelling word je zelf werkgever, waarbij je mensen uit kansengroepen volwaardig en nuttig werk verschaft. Onder indirecte sociale tewerkstelling verstaan we nauwe samenwerking met sociale economie, waarbij hun werknemers volwaardig en nuttig werk verrichten voor jou. Sociale tewerkstelling geldt natuurlijk niet als de enige manier om maatschappelijke impact te bekomen. Vele sociale ondernemers richten hun pijlen op de vele maatschappelijke uitdagingen die er zijn en ontstaan. Eenzaamheid, armoede, ongelijkheid, … zijn slechts enkele van de vele uitdagingen die sociale ondernemers willen aanpakken.

2.  Ondernemen

Vergis je niet, sociaal ondernemen of ondernemen met impact is dé moeilijkste vorm van ondernemerschap. Want ook sociale ondernemingen moeten concurrentieel zijn en efficiënt werken. Naast impact moeten zij ook voldoende inkomsten genereren om te overleven. Ook zij moeten functioneren in een cultuur van klantgerichtheid, lage kosten, efficiëntie, kwaliteit en optimaliseren … Wil je als sociale onderneming veel maatschappelijke impact creëren, dan moet die ook (snel) groeien.

Een sociaal ondernemer moet dus:

  • zicht hebben op de de maatschappelijke uitdaging én oplossing,
  • beseffen dat samenwerking noodzakelijk is om vooruit te geraken,
  • én er ten slotte in slagen om een verdienmodel op te zetten waar iedereen (en dus ook de ondernemer) wel bij vaart.

3. Sociaal ondernemen

Sociale ondernemers vertrekken vanuit een maatschappelijke missie, dus impact komt op de eerste plaats. Dit betekent niet dat winst niet belangrijk is, want het zorgt ervoor dat sociale ondernemingen kunnen overleven. Sociale ondernemers kampen dagdagelijks dus met dezelfde uitdagingen als traditionele ondernemers, maar er zijn ook verschillen. Zo zal een sociale onderneming in haar verdienmodel onderscheid moeten maken tussen gebruikers, beslissers, betalers, … Dit betekent dat een sociale ondernemer meer stakeholders zal moeten betrekken en ook aandacht moet hebben voor goede relaties. De sociale ondernemer zal ook haar sociale impact goed in kaart moeten brengen en opvolgen, want die zorgt voor motivatie en helpt ook om de vele stakeholders aan boord te houden.
Wij geloven heel hard in kruisbestuiving en samenwerking, net omdat sociale ondernemers en traditionele ondernemers veel gelijkenissen hebben maar tegelijk ook nog voldoende verschillen.

De Punt, jouw partner in sociaal ondernemen of ondernemen met impact

Je merkt het, sociaal ondernemen is een bijzondere uitdaging. Maar de voldoening is groot voor wie erin slaagt. Voel je je geroepen om eraan te beginnen? In De Punt vind je een partner die jou op zoveel mogelijk vlakken op weg probeert te helpen, met woorden en met daden. Met kantoorruimtes, vergaderzalen, werkplekken, maar ook via allerlei trajecten voor (pre)starters en groeiers, of zelfs door samen met jou aan de slag te gaan. Wij denken graag met je mee, dus neem zeker contact met ons op.

Nieuws


Bekijk alle nieuwsartikels
Hun kennis van sociaal ondernemen heeft me al enorm veel tijd bespaard.
Guy Taffijn, De Biotoop