Missie, visie en waarden

De missie van De Punt?

De Punt wenst dat elke ondernemer toegang heeft tot het sociaal en duurzaam ondernemen. De Punt biedt ondernemers hierbij een resultaatgerichte en dynamische ondersteuning door dienst- en adviesverlening, zodat ze zich op hun kerntaken kunnen focussen en sociale/duurzame groei realiseren. De Punt heeft bijzondere aandacht voor sociaal innovatieve oplossingen en tewerkstelling van kansengroepen.

Wat wil De Punt bereiken?

Het streefdoel of de missie van De Punt is in een paar woorden uit te leggen. We willen elke ondernemer de kans geven om zich maximaal te concentreren op zijn kerntaken. We nemen hem dan ook een aantal tijdrovende aspecten uit handen. De Punt biedt elke starter of ervaren ondernemer een waaier van diensten aan op het vlak van kantoren en vergaderfaciliteitenbedrijfsadvies en –administratie. En dat allemaal onder één dak.

Groeiplatform De Punt in 5 zinnen

  1. De Punt is een broedplaats voor ondernemers met ondernemersideeën. We helpen die tot stand te brengen zonder zelf het initiatief te nemen.
  2. We ondersteunen hen door hen een dak boven het hoofd te bieden aan betaalbare voorwaarden, hen te begeleiden, diensten aan te bieden, soms zelfs wat starterskapitaal.
  3. Al die elementen samen maken van De Punt een laagdrempelige vennootschap die helpt om starters te lanceren en te laten doorstarten.
  4. We hebben veel aandacht voor de sociale economie, voor de tewerkstelling van mensen met een afstand tot de arbeidsmarkt, maar dat is niet exclusief.
  5. Ook reguliere ondernemers, het liefst met een sociaal hart, zijn bij ons welkom.

Sociaal en duurzaam ondernemen is waardevol

Bedrijvencentrum De Punt legt al sinds haar oprichting in 2000 de klemtoon op sociaal en duurzaam ondernemen. Daarmee is het uniek in Oost-Vlaanderen. Het bedrijvencentrum heeft een heleboel ondernemingen in huis die sterk en gepassioneerd inzetten op Maatschappelijk Verantwoord Ondernemen. De Punt biedt inderdaad een plaats aan alle ondernemers die zich bezig houden met sociaal en duurzaam ondernemen. Dat geldt zowel voor starters als groeiers, klassieke als sociale ondernemers, bedrijven als vzw’s. De Punt wil draaischijf, incubator en/of bruggenbouwer zijn die de maatschappelijke impact van deze ondernemingen én van de eigen werking versterkt.

Uniek in Vlaanderen

De Punt is als groeiplatform voor ondernemers uniek in Vlaanderen doordat het zich heeft weten te ontwikkelen tot een open huis en ontmoetingsplek, waar reguliere ondernemers netwerken met ondernemers en organisaties uit de klassieke sociale economie en met de nieuwe generatie van sociaal ondernemers. De Punt zorgt op die manier voor kruisbestuiving tussen reguliere en sociale economie én een nieuwe generatie van sociaal bewogen ondernemers. De Punt neemt zo, in Oost-Vlaanderen, een unieke positie in .

In 2000 startte De Punt als incubatiecentrum voor de sociale economie op de gesaneerde terreinen en gebouwen van de voormalige Trefil-Arbed fabriek, de Puntfabriek in de Gentbrugse volksmond, die in 1993 failliet gegaan was. In 2004 fuseerde De Punt met het bedrijvencentrum Akkerhage, dat plaats moest ruimen voor het nieuwe Arteveldestadion, en startte de renovatie van de tweede vleugel van het bedrijvencentrum. De Punt zal zich vanaf dan ontwikkelen volgens een dubbele dynamiek: aantrekkingspool voor reguliere bedrijven met een bedrijvencentrum, maar ook kruisbestuivingsplaats en kenniscentrum voor ondernemers en organisaties die werken aan sociale innovatie. De bezetting neemt toe en uitbreiding dringt zich op, wat resulteert in de opening van een nieuwbouw in 2016 waarmee de capaciteit van het bedrijvencentrum in een klap verdubbelt. De open architectuur en goede sfeer trekt nieuwe bewoners aan, vaak uit de laatste lichting sociale ondernemers, waardoor het bedrijvencentrum zich snel terug vult.

De Punt wordt gedragen en gestuurd door een brede aandeelhoudersstructuur, die er onder meer borg voor staat dat de onderneming zijn winst kan herinvesteren in projecten met een grote sociale impact. De grootste aandeelhouder van De Punt, met 38% van de aandelen, is de Provinciale Ontwikkelingsmaatschappij Oost-Vlaanderen (POM).

De overige 40 aandeelhouders zijn een mix van bedrijven en organisaties: reguliere ondernemingen, financiële instellingen en middenveld organisaties.
De aandeelhouders wensen een maatschappelijke return op hun investering en geen financiële. Dit staat uitdrukkelijk neergeschreven in de besluiten van de raad van bestuur, dit is op het einde van 2015 nogmaals bevestigd in het strategisch plan De Punt 2020.