E-learning platform mysocialstartup helpt sociaal ondernemers op weg

Op het e-learning platform mysocialstartup kunnen pre-startende en startende sociaal ondernemers op eigen tempo en op maat een cursus- en oefenpakket doorlopen dat alle aspecten van sociaal ondernemerschap belicht. Een mini-MBA voor sociaal ondernemers zeg maar, samengebald in 14 uur studie-, werk- en oefentijd.

Mysocialstartup bestaat uit zestien modules, die elk in een zeven- tot negental behapbare units een aspect van sociaal ondernemerschap systematisch behandelen. De cursist krijgt checklists, oefeningen, online video’s, schema’s en andere tools, zodat het leerproces interactief en stap voor stap verloopt.

In de module Business Modelling & Planning bijvoorbeeld, krijgen cursisten het Business Model Canvas aangereikt als tool om hun businessmodel te ontwikkelen. In de module Marketing & Sales for Start Ups vult de cursist in een worksheet aan de hand van vragen stap voor stap de “zeven P’s” van zijn marketingmix in. De module over Impact reikt een “theory of change” aan, waarmee de sociaal ondernemer de sociale impact van zijn onderneming kan conceptualiseren.

Elke module sluit af met een unit “Top tips” en verwijzingen naar bijkomend studiemateriaal.

Veertien uur

Mysocialstartup is gratis en toegankelijk na een eenvoudige registratie. Cursisten volgen de modules op eigen tempo, via een overzichtelijk online platform. Bij aanvang kunnen ze een vragenlijst invullen om te bepalen in welk stadium ze zich bevinden, zodat ze kunnen starten met de meest relevante modules. Wie de vragenlijst niet invult, krijgt meteen het hele pakket.

Voor de meeste modules schat mysocialstartup de leer- en oefentijd op 45 minuten. Sommige modules nemen iets meer tijd in beslag, zoals die over Business Modelling & Planning (120 minuten) of Impact Assessment (60 minuten).

Als je de ingeschatte tijd volgt, besteed je aan de hele cursus net geen veertien uur.
Mysocialstartup is een van de resultaten van Spark Social Enterprise, een internationale samenwerking tussen de Sociale InnovatieFabriek en De Punt (België), University of Brighton en West Sussex County Council (UK) en Stichting Stadsgarage (Nederland). Het initiatief kreeg steun van het Europese project Spark Social Enterprise, een Interreg 2-Zeeënprogramma.

Instapdrempel

Bedrijfsadviseur Pieter Werrebrouck van De Punt, die het Spark Social Enterprise project trok vanuit De Punt, ziet in mysocialstartup een mooie aanvulling op andere initiatieven waar De Punt bij betrokken is, zoals de laagdrempelige opleiding Kick-Off Sociaal Ondernemen, een reeks van acht workshops over vijf dagen.

“Met mysocialstartup vergroten we het bereik naar startende of pre-startende sociaal ondernemers en maken we de instapdrempel voor een eerste kennismaking met de basiskennis over sociaal ondernemerschap nog lager.”

gepubliceerd op 11 oktober 2019
< terug naar nieuwsoverzicht