De Punt focust op sociaal-circulair ondernemen

Met verschillende initiatieven in sociaal-circulair ondernemen verrijkt De Punt de komende maanden zijn DNA van sociaal ondernemerschap met een circulaire dimensie. Omdat er behoorlijk wat werk aan de winkel is, opende De Punt zopas een vacature voor Business Developer Sociaal-Circulair Ondernemen.

Sociaal ondernemen zit van in het begin ingebakken in het DNA van De Punt. Het bedrijvencentrum pionierde met de Bootcamps Sociaal Ondernemen, trok aan de kar van Europese projecten rond sociaal ondernemerschap, en huisvest meer dan een handvol bedrijven die sociaal ondernemen in hun missie hebben.

Het voorbije jaar voegde De Punt daar al de circulaire dimensie aan toe, onder meer met het event Circulair en sociaal, het nieuwe normaal in april 2019.

Vanwaar de uitbreiding?

“Sociaal-circulair ondernemen is een vrij nieuw begrip, maar wel met behoorlijk wat potentieel,” licht bedrijfsadviseur Pieter Werrebrouck van De Punt toe.

Pieter Werrebrouck

“Het vertrekt vanuit het toenemende besef dat de circulaire economie een hoeksteen wordt van onze gezamenlijke toekomst. Circulaire economie kan vele vormen aannemen, maar voornamelijk bij hergebruik en upcycling zijn vele handjes vereist om dit mogelijk te maken. Dan gaat het niet enkel om productie, maar ook om logistiek, triage, demontage, …” “Vaak zijn dat taken die via sociale tewerkstelling verricht kunnen worden. We geloven er dan ook rotsvast in dat heel wat extra sociale tewerkstelling kan gecreëerd worden door het uitwerken van circulaire oplossingen voor overheden, bedrijven en burgers.” “Omdat we dicht staan bij zowel de circulaire economie, onder meer via enkele van onze bewoners, als bij sociaal ondernemerschap, konden we de link leggen en zagen we het potentieel.”

Onderzoek bevestigt dat potentieel. In een studie Impact van de circulaire economie in Vlaanderen op de sociale economie en de tewerkstelling van kansengroepen uit 2018 berekende het Departement Werk en Sociale Economie van de Vlaamse overheid dat de circulaire economie tegen 2030 meer dan 30,000 jobs kan creëren in Vlaanderen.

Raakvlakken

De sociale economie kan daar meer dan een graantje van meepikken omdat, volgens het rapport, veel jobs in de circulaire economie met ambachtelijke, manuele en repetitieve arbeid die vooral lokaal moet worden uitgevoerd, een schakel vormen in het logistieke proces van het sluiten van kringlopen.

Het rapport van de Vlaamse overheid spreekt in dat verband, in navolging van de Nederlandse professor en specialist in de impacteconomie Kees Klomp, van de betekeniseconomie, de economie die zich bevindt op de raakvlakken tussen sociale economie, circulaire economie en reguliere economie. De Punt is vanuit zijn ervaringen in de drie domeinen uitstekend geplaatst om in die raakvlakken te werken.

“Wij vinden het heel belangrijk dat sociaal-circulaire innovatie voldoende rekening houdt met de mogelijkheden en talenten van doelgroepmedewerkers,” verduidelijkt Pieter Werrebrouck. “Circulaire concepten met potentieel worden liefst ontwikkeld in co-creatie met de sociale economie, of toch alleszins in nauw overleg. Zo vermijd je wrevel en bouw je een samenwerking op met wederzijds vertrouwen. Dat raden we trouwens aan bij alle innovatietrajecten, want wat er uit voortkomt heeft op termijn gewoon veel meer kans op slagen.”

“Het valt ons trouwens op dat er ook binnen de sociale economie heel wat creativiteit is. Heel wat maatwerkbedrijven hebben zelf mooie ideeën en concepten uitgedacht. Wij zetten graag onze schouders onder dergelijke concepten, want ook daar zit heel wat onontgonnen potentieel.”

“Maatwerkbedrijven zijn het gewoon om te ondernemen en kunnen bovendien heel goed de mogelijkheden en talenten van hun doelgroepmedewerkers inschatten. Maar soms ontbreekt het aan tijd en middelen, omdat zo’n maatwerkbedrijven dagdagelijks actief zijn in een competitieve omgeving.”

Embryonaal idee

De Punt kan hier zijn ervaring en netwerk inzetten om expertise over innovatie en circulariteit binnen te brengen. “We begeleiden sociaal-circulaire innovatie op verschillende manieren,” zegt Pieter. “We komen mensen tegen die nog maar een embryonaal idee hebben, maar dat we wel als beloftevol selecteren. Met die mensen gaan we aan de slag om hun idee handen en voetjes te geven.”

“In een volgende fase, of bij mensen die al een uitgewerkt idee hebben, denken we mee rond het business model of schrijven we mee aan het business plan.”

“We helpen dan de missie, de visie en de waarden scherp stellen. We werken een stevig commercieel plan uit, waarbij het juiste verhaal naar de juiste doelgroep gebracht wordt. We bekijken welke organisatie de start-up nodig zal hebben en hoe die organisatie zal moeten groeien volgens het business plan. En natuurlijk stellen we ook een financieel plan op. Dat is soms confronterend voor de beginnende ondernemer.”

“Onze aanpak is altijd geweest om niet alleen klankbord te zijn, maar om ondernemers ook met elkaar in contact te brengen.”

“Het sluitstuk van het business plan gaat rond impact, waarbij we aangeven hoe ecologische en sociale impact gemaximaliseerd kan worden. In de sector is een beweging aan de gang waarbij die impactmetingen hoe langer hoe systematische gebeuren. Het volstaat niet meer te beweren dat je onderneming sociaal-circulair is. Je moet die impact ook kunnen meten en staven om interne en externe stakeholders te overtuigen.”

“Onze aanpak is altijd geweest om niet alleen klankbord te zijn, maar om ondernemers ook met elkaar in contact te brengen. Dat netwerken blijkt vaak een zeer inspirerend effect te hebben. Het kan ook een verademing zijn in de soms eenzame fase van de opstart van een onderneming.”

Oude fietskaders

Een voorbeeld van zo’n samenwerking is het project Circu Velo. Daar begeleidde Pieter De Fietsambassade bij het uitwerken van een business plan waarbij doelgroepmedewerkers van De Fietsambassade oude fietskaders gaan herwerken tot kwalitatieve fietsen, die dan kunnen worden verkocht.

De Punt trekt ook al mee aan de kar van een initiatief om in Oost-Vlaanderen sociaal-circulaire hubs op te richten.

Pieter houdt er rekening mee dat hij het komende anderhalf jaar hard gaat werken aan de uitbouw van diensten rond circulair-sociaal ondernemen. “Het wordt druk.” Een bijkomende kracht zal van pas komen. Daarom opende De Punt een vacature voor een Business Developer Sociaal-Circulair Ondernemen. “We zoeken mensen met een economische, financiële, of business opleiding of ervaring, die ook passie hebben voor ondernemerschap met positieve maatschappelijke impact.”

Meer info?

  • Wie op een circulair idee broedt met potentieel op sociale tewerkstelling, kan dit aftoetsen bij Pieter Werrebrouck (pieter@depunt.be; 09 272 79 00) tijdens een vrijblijvend kennismakingsgesprek. “Dat duurt meestal langer dan voorzien, door het enthousiasme en de goesting die dergelijke ideeën bij ons opwekken.”
  • Geïnteresseerd in de vacature voor Business Developer Sociaal-Circulair Ondernemen? Neem contact op met Pieter Werrebrouck, pieter@depunt.be, tel. 09 272 79 00

gepubliceerd op 23 juni 2021
< terug naar nieuwsoverzicht