Welkom bij De Punt

De Punt wil dat elke ondernemer toegang heeft tot het sociaal en duurzaam ondernemen. Wij bieden u hierbij resultaatgerichte en dynamische ondersteuning door dienst- en adviesverlening. 

Lees meer over De Punt »

Practice what you preach: De Punt als sociaal bedrijvencentrum

De Punt verhuurt op commerciële basis bedrijfsruimte en aanverwante diensten en wil anderzijds een voortrekker zijn van de sociale economie in Vlaanderen. Valt dat te rijmen? Hoe een sociaal bedrijvencentrum runnen in negen aanbevelingen.
 >>

Inschakelingsdossiers blijven liggen op bureaus Vlaamse ministers

Bedrijven die geïnteresseerd zijn om werknemers met een afstand tot de arbeidsmarkt in te zetten in het reguliere arbeidsproces en de organisaties die hen daarbij adviseren, zitten in grote onzekerheid. Het dossier inschakelingsbedrijf is overgeheveld van het federale naar het Vlaamse niveau, maar daar blijft het voorlopig liggen.  >>

Food Court biedt doorstroming via micro-ondernemerschap

De Brusselse sociale onderneming Eat vzw wil met een nieuw concept, Food Court, een stap verder zetten in de begeleiding van mensen met een afstand tot de arbeidsmarkt naar regulier werk. Projectontwikkelaar Lucas Destrijcker van Eat scherpte het concept van Food Court aan tijdens het bootcamp sociaal ondernemerschap van De Punt.
 >>

De Punt en Nederlands Oostwerk leren van elkaar

Het Nederlandse administratief leerwerkbedrijf Oostwerk bracht einde november een werkbezoek aan Lea Office, de administratie-dienstenleverancier van De Punt, een vervolg op het bezoek dat LEA in juni van dit jaar bracht aan Oostwerk. Beide organisaties willen verder van elkaar leren. >>

SCHRIJF IN OP ONZE NIEUWSBRIEF

PARTNERS VAN DE PUNT

starters laboStad GentOost-VlaanderenVlaanderenEU