Restaurant Arbed serveert 15.000 maaltijden sinds opening

Restaurant Arbed, het sociaal restaurant dat De Punt samen met maatwerkbedrijf Ateljee uitbaat en dat net een jaar geleden opstartte, serveerde sinds de opening 14.911 lunches en 5.200 online bestellingen.

De naam van het restaurant verwijst, zoals andere elementen in de architectuur van De Punt, naar het metaalverwerkend bedrijf Arbed, dat tot begin de jaren 1990 op de huidige terreinen van De Punt een nagelfabriek had, de Puntfabriek.

Arbed is een open restaurant. Het serveert elke werkdag lunch voor de bewoners van De Punt, maar ontvangt ook buurtbewoners en mensen die er een volwaardige maaltijd aan een sociaal tarief kunnen krijgen.

Arbed is ook een sociaal restaurant: een lunch kost er 14 euro aan normaal tarief. Voor mensen met een leefloon is dat 3 euro; met een verhoogde tegemoetkoming 5,50 euro; studenten lunchen aan 8 euro. Van de 15.000 maaltijden werden er de afgelopen twaalf maanden 42 procent bediend aan sociaal tarief.

Arbed is een van de vijf restaurants die het maatwerkbedrijf Ateljee (zie kader) in het Gentse exploiteert, waarvan 4 sociale restaurants.

“Samen maakten en serveerden die vorig jaar 106.000 maaltijden,” vertelt algemeen directeur Tom Wauters van Ateljee. “De helft daarvan tegen het sociaal tarief.”

De Punt restaurant Arbed
Instructeurs Carla en Kelly van Ateljee

Manager Horeca Sien Vleeschouwers van Ateljee en Instructeur restaurant Arbed Meulenijzer Kelly zijn trots:

“Onze specials zoals het sinterklaasontbijt en kerstlunch werden erg gesmaakt: we serveerden telkens 60 mensen. De bewoners van de Punt weten de one2three app goed te vinden en bestellen hun verse broodjes of een lekker dessertje dagelijks bij ons. Door die bestellingen en reserveringen kunnen onze medewerkers verder groeien in hun job. Intussen stroomden onze eerste twee medewerkers door naar de reguliere arbeidsmarkt, daar zijn we enorm trots op!”

Voor directeur Piet Lietaer van De Punt is dat open en sociaal karakter van het restaurant belangrijk:

“Een klassiek bedrijvencentrum heeft in het beste geval een bedrijfsrestaurant of broodjesdienst voor zijn klanten. Door de samenwerking met Ateljee verbinden wij de sociale met de reguliere economie op een organische manier.”

“Door de sociale tewerkstelling kunnen de werknemers volwaardig en nuttig werk verrichten voor hun klanten, voor onze ondernemers en voor de buurtbewoners.”

“Het Arbed restaurant is een geslaagd voorbeeld van de missie van de Punt: je vindt er de ruimte om te groeien, als ondernemer maar ook als persoon.”

Ateljee: innovatief maatwerkbedrijf

Restaurant Arbed is een mooie samenwerking tussen De Punt en maatwerkbedrijf Ateljee. De Punt stelt de ruimte ter beschikking en vervolledigt met het restaurant de diensten aan zijn bewoners . Ateljee zorgt voor de uitbating.

Ateljee is met 470 medewerkers een van de grotere maatwerkbedrijven in Vlaanderen. Maatwerkbedrijven bieden werkgelegenheid aan mensen die om diverse redenen een afstand hebben tot de reguliere arbeidsmarkt.

“In eenvoudige bewoordingen: Reguliere bedrijven zoeken personeel; wij zoeken werk,” legt algemeen directeur Tom Wauters het verschil uit.

“De reguliere werkgever zoekt talenten. Wij zoeken mensen die goesting hebben om te werken maar elders niet aan de bak komen. Ze kunnen bij ons op zoek gaan naar hun talenten en die verder ontwikkelen.”

“Dit doen we door hen te begeleiden en coachen, zowel in specifieke vaardigheden als in algemene arbeidsattitudes. We willen onze mensen empoweren en indien mogelijk laten doorstromen naar de reguliere arbeidsmarkt. Dat is een van onze succesindicatoren.”

Ateljee, dat zijn verre oorsprong heeft in 1984 in Oikonde, een opvangtehuis voor dakloze mannen, wist zich de voorbije decennia door innovatie en diversificatie op te werken tot een toonaangevend maatwerkbedrijf.

“In de diversificatie hebben we altijd gezocht naar activiteiten die zinvol zijn op zich, maar waarmee we vooral arbeidsvaardigheden en -attitudes konden ontwikkelen.

Ateljee exploiteert vandaag tien Kringwinkels in het Gentse, met een elfde in Merelbeke in het vooruitzicht.

In en rond de Kringwinkels zijn verwante activiteiten gegroeid, van centrale sortering en afhaaldiensten over een elektroherstelatelier en een naaiatelier tot een veilingwebsite.

In de divisie trans-fair heeft Ateljee een fietsenwinkel en fietsherstelwerkplaats.

In de ondertussen zes Digipunten geven medewerkers workshops en advies voor mensen die de eerste stappen in de digitale wereld willen zetten.

gepubliceerd op 13 april 2023
< terug naar nieuwsoverzicht
Door de samenwerking met Ateljee verbinden wij in restaurant Arbed de sociale met de reguliere economie op een organische manier.
Piet Lietaer, directeur De Punt