Mantis Consulting maakt duurzaamheid concreet voor bedrijven

Hoewel een aantal bedrijven een echte voortrekkersrol vervullen beweegt de markt naar duurzaamheid op twee snelheden. Voor nogal wat bedrijven was duurzaamheid tot voor kort hooguit een marketinginstrument, een kostenpost op het communicatiebudget die ze onder invloed van hun klanten en de publieke opinie moesten dragen. De energiecrisis die in 2022 losbarstte, bracht daar verandering in en zette energie op de agenda van elk bedrijf. Adviesbedrijven als Mantis Consulting hebben het sindsdien gemakkelijker om bedrijven te overtuigen een geïntegreerd energie- en duurzaamheidsbeleid te voeren.

In Duitsland zou het energieverbruik vorig jaar met bijna 5 procent gedaald zijn,  tot het laagste niveau sinds de Duitse hereniging. Grote industriële verbruikers in Duitsland zouden volgens het onderzoeksinstituut Ifa hun gasverbruik met 15 procent verminderd hebben, terwijl de meerderheid van de bedrijven hun productie op peil wist te houden.

In België schat netwerkbeheerder Elia dat het elektriciteitsverbruik in 2022 met 3.3 procent gedaald is tegenover het jaar daarvoor. In de drie laatste maanden van het jaar lag het verbruik zelfs 8 procent lager dan het gemiddelde van de voorbije vijf jaar.

“Wij zagen de vragen over energie en energieaudits inderdaad boomen vanaf het begin van de crisis,” zegt medezaakvoerder en -oprichter Bram De Keulenaere van Mantis Consulting. “De paniek die we toen in de markt gevoeld hebben, is gelukkig gaan liggen. Maar het was voor veel bedrijven net de katalysator om werk te maken van duurzamer ondernemen, beginnende bij energie-efficiëntie.”

Op restaurant

Mantis Consulting adviseert bedrijven bij de studie en opvolging van energie- en duurzaamheidsuitdagingen.

De kiem voor Mantis Consulting werd, zoals bij veel bedrijven, op restaurant gelegd. Bram De Keulenaere en Emile Lemey waren in 2011 samen afgestudeerd als bio-ingenieur. Bram had een traject opgebouwd als project manager en consultant in energie en broeikasgasemissies. Emile was aan de slag bij baggeraar Jan De Nul, eerst als expat dan in innovatie en ontwikkeling. Op een etentje in 2020 kwamen ze tot de conclusie dat ze beiden toe waren aan een volgende stap in hun loopbaan.

Ze legden hun expertises, marktkennis en adresboekjes samen en in april 2021 richtten ze Mantis Consulting op. “Ons plan was al van in het begin om geïntegreerde oplossingen aan te bieden, waarbij we bedrijven overtuigen om in te zetten op duurzaamheid door zuiniger om te gaan met energie- en grondstoffen ,” zegt Bram. “En ja, we hebben er helemaal niet om gevraagd, maar bij bepaalde bedrijven heeft de energiecrisis ons geholpen dat geïntegreerd verhaal te brengen.”

Wie alleen nog maar de verhelderende rubriek Veelgestelde Vragen op de website van Mantis Consulting overloopt, krijgt snel een idee hoe gespecialiseerd en complex het kluwen van termen, wet- en regelgevingen en subsidiemaatregelen is in de duurzaamheidssector.

Weinig bedrijven zullen meteen hun weg vinden in verschillende duurzaamheidsbegrippen en -standaarden als Sustainable Development Goals (SDG’s), Corporate Sustainablity Reporting Directive (CSRD), EU Green Taxonomy, GRI standards, materialiteitsanalyse, Science Based Targets (SBT) en Carbon Disclosure Project (CDP), en de EU Green Taxonomy. Of de nuanceverschillen tussen Maatschappelijk Verantwoord Ondernemen (MVO) en Environmental Social Governance (ESG).

Greenwashing

“Zelfs grote bedrijven, die mensen met kennis van zaken in huis hebben, geraken soms het noorden kwijt door de gigantische hoeveelheid aan informatie en de snelheid waarmee het duurzaamheidslandschap verandert,” zegt Bram. “KMO’s gooien al snel de handen in de lucht. Daarom hebben we adviesverlening die aangepast is aan het vermogen van bedrijven om al die informatie te behappen en bij te blijven.”

“Bedrijven beseffen ook hoe langer hoe meer dat greenwashing – het opsmukken van het groene imago van een bedrijf met louter wat marketingcommunicatie – niet meer pakt bij hun klanten en stakeholders. Wij kunnen bedrijven helpen duurzaamheid concreet en meetbaar te maken, door standaarden bedrijfsspecifieke invulling te geven en er dan correct en transparant over te communiceren. We evolueren naar een situatie zoals in het boekhouden, waar je door de jaren heen ook regels hebt zien groeien die maken dat wat een bedrijf rapporteert ook aan de werkelijkheid beantwoordt.”

Blauwe economie

Mantis Consulting groeide na de opstart snel door van twee naar vijf mensen en is al op zoek naar verdere versterking.
“België blijft onze thuismarkt, maar we hebben ook al onze eerste internationale stappen gezet. Een van de domeinen waarin we over de grenzen gaan, is de zogenaamde blauwe economie, die onderzoekt hoe we infrastructuurwerken op zee duurzamer en klimaatneutraal kunnen maken met respect voor het marine ecosysteem. De toppositie die België op dat domein bekleedt, met bedrijven als Jan De Nul, waar medeoprichter Emile zijn loopbaan startte, vormt daar een goede basis.”

We hebben voor De Punt gekozen als vaste stek. Het onthaal en de andere faciliteiten zijn dienstverleningen die onmisbaar zijn voor een starter. De sfeer en de gezellige drukte zijn kersen op de taart.”

Bram kende De Punt al van in de periode toen hij als energiecoach voor stad Gent een energieaudit deed bij het bedrijvencentrum. “Toen we onze eerste aanwervingen begonnen te doen, hebben we voor De Punt gekozen als vaste stek. Het onthaal en de andere faciliteiten zijn dienstverleningen die onmisbaar zijn voor een starter. De sfeer en de gezellige drukte zijn kersen op de taart.”

Hoe beoordeelt een specialist de infrastructuur van De Punt op het gebied van duurzaamheid? “De Punt had natuurlijk de uitdaging dat ze oude gebouwen, die deels erfgoed zijn, moesten combineren met moderne faciliteiten. Ze hebben dat heel goed opgelost en blijven ook vandaag verder werk maken van energie-efficiëntie. En naast de duurzaamheid van de infrastructuur speelt ook het sociale aspect van het bedrijvencentrum een belangrijke rol.”

gepubliceerd op 13 april 2023
< terug naar nieuwsoverzicht
Toen we onze eerste aanwervingen begonnen te doen, hebben we voor De Punt gekozen als vaste stek. Het onthaal en de andere faciliteiten zijn dienstverleningen die onmisbaar zijn voor een starter. De sfeer en de gezellige drukte zijn kersen op de taart.
Bram De Keulenaere, Mantis Consulting