De Punt en Hefboom verstevigen jarenlange samenwerking in partnerschap

De Punt en de financier van sociale en duurzame projecten en microkredieten Hefboom verstevigen hun jarenlange samenwerking in een echt partnerschap.

Met hun samenwerking willen De Punt en Hefboom sociaal en duurzaam ondernemen steunen door kennisdeling, gezamenlijke organisatie van evenementen en netwerksessies, en met projecten.

“We moesten niet echt zoeken naar gezamenlijke projecten,” vertelt Verantwoordelijke voor Financiering bij Hefboom Piet Callens. “Hefboom en De Punt werken al lang samen. Het was meer: eerst samenwonen, dan trouwen.”

Hefboom verschaft ruim 35 jaar financiering aan sociale en duurzame organisaties en ondernemingen. Impulskrediet is hun microkrediet voor ondernemers die een eigen zaak willen opstarten of uitbouwen maar geen toegang hebben tot bankkrediet. Sinds een tweetal jaar kan ook de cultuursector bij Hefboom terecht voor een Cultuurkrediet. Daarnaast verleent de organisatie ook managementadvies en diensten zoals ondersteuning van het aandeelhoudersbeheer van coöperaties.

Uit kansarmoede

“Voor de klanten van Hefboom primeert de maatschappelijk meerwaarde, financieel rendement is daar een gevolg van,” zegt Piet Callens.

“Dat financieel rendement wordt in de eerste plaats geherinvesteerd in het maatschappelijk doel, eerder dan uitgekeerd aan aandeelhouders.”

“In het geval van onze microkrediet is het vooral onze rol die een maatschappelijke meerwaarde heeft. Een Impulskrediet is vaak een kans om uit de kansarmoede te geraken. Microkredieten dragen ook bij tot het verhogen van de tewerkstellingsgraad in Vlaanderen. Uit onderzoek leren we dat elk microkrediet dat we verschaffen, 1.6 voltijdse baan oplevert.”

Hefboom heeft voor ongeveer 25 miljoen euro lopende kredieten uitstaan. In 2019 verschafte de organisatie 104 nieuwe kredieten, goed voor 6 miljoen euro.

De jarenlange samenwerking tussen De Punt en Hefboom wordt nu versterkt in een partnerschap.

Instroom

De Punt biedt Hefboom onder meer instroom van ondernemers op zoek naar kredieten. Hefboom werkt ook samen met het Starterslabo en Impulskrediet organiseert haar zitdagen voor micro-ondernemers in het bedrijvencentrum. De Punt organiseert rond sociaal ondernemen vaak ook sessies over financiering, onder andere in samenwerking met Hefboom.

Coördinator Bedrijfsadvies Pieter Werrebrouck van De Punt zit in het kredietcomité voor de microkredieten en Hefboom is dan weer aandeelhouder en bestuurder van De Punt en medeoprichter van SOIF, het Sociaal Investeringsfonds van De Punt.

“Met de verstevigde samenwerking creëren we een brug tussen het netwerk van De Punt en het netwerk van Hefboom,” zegt Pieter Werrebrouck. “Zo kunnen we nog beter in actie komen voor de ondersteuning van duurzame groei van sociale ondernemingen en organisaties.”

“We zullen naar elkaar doorverwijzen en informatie en expertise delen. Dat is nodig om sociaal ondernemerschap te promoten en nog meer kansen te bieden.”

Impact Corona

Hefboom en De Punt zetten zich samen ook schrap om de gevolgen van de Coronacrisis op de sociale en duurzame sector op te vangen.

“We merken de impact van Corona” zegt Piet Callens.

“Net als in de meeste sectoren hebben ook heel wat van onze klanten het moeilijk om kredieten terug te betalen. Wij aligneren ons daar met de banken en verlenen uitstel van terugbetaling”.

“Samen met het Sociaal Investeringsfonds (SIFO) onder de vleugels van PMVz en Hilde Crevits, minister van onder meer Sociale Economie, lanceerden we het Corona herstelkrediet. Het is een krediet voor organisaties in de sociale economie om de coronacrisis te overbruggen.”

“Eerder lanceerden we in samenwerking met minister van onder meer Cultuur Jan Jambon, ook al het Herstel Cultuurkrediet. Het is een renteloze lening die zowel kleine kunstenaars als iets grotere organisaties in de cultuursector kan helpen de coronacrisis financieel te overbruggen.”

Geïnteresseerd in sociaal ondernemerschap bij De Punt en Hefboom?

gepubliceerd op 7 oktober 2020
< terug naar nieuwsoverzicht