Sociaal ondernemen

Wil je sociaal ondernemen of ondernemen met impact? In dat geval helpt De Punt je graag op weg met haar ervaring, kennis en advies. Maar wat betekent sociaal ondernemerschap nu eigenlijk? En waar komt sociaal ondernemen of ondernemen met impact op neer?

Sociaal ondernemen of ondernemen met impact steunt op 3 pijlers

1. Tewerkstellingscreatie

Sociaal ondernemen focust op de tewerkstelling van zwakkere kansengroepen. Ondernemen met impact is volgens ons broodnodig op de arbeidsmarkt. Nu meer dan ooit, omdat de huidige focus vooral ligt op het genereren van winst.

2.  Ondernemerschap

Vergis je niet, sociaal ondernemen of ondernemen met impact is dé moeilijkste vorm van ondernemerschap. Want ook sociale ondernemingen moeten concurrentieel zijn en efficiënt werken. Ook zij moeten functioneren in een cultuur van klantgerichtheid, lage kosten, scherpte, kwaliteit en optimaliseren … Wil een sociale onderneming mensen te werk stellen, dan moet die ook (snel) groeien.

Een sociaal ondernemer moet dus:

 • in de eerste plaats over bijzondere coachingkwaliteiten beschikken,
 • bovendien een uitstekende stakeholdermanager zijn,
 • én er ten slotte in slagen werk te creëren zonder het economische uit het oog te verliezen.

3. Ethische groei

Voor een sociale onderneming is ethische groei van fundamenteel belang. Maar groei realiseren met een sociaal zwakkere groep is verre van evident.

De sociale onderneming moet:

 • meerwaarde creëren door haar vakbekwaamheid en specialisaties,
 • maximaal rekening houden met de toekomstige generaties in haar productieprocessen,
 • een democratische bedrijfscultuur hebben die werknemersparticipatie ernstig neemt, en een groeipad voorzien voor de medewerkers,
 • in een nauwe verbondenheid met haar directe buurt leven, maar ook aandacht hebben voor eerlijke Noord-Zuidrelaties,
 • er hoge standaarden op nahouden wat betreft het navolgen van de wetgeving, financieel beheer, onderhouden van allerlei relaties.

De Punt, jouw partner in sociaal ondernemen of ondernemen met impact

Je merkt het, sociaal ondernemen is een bijzondere uitdaging. Maar de voldoening is groot voor wie erin slaagt. Voel je je geroepen om eraan te beginnen? In De Punt vind je een partner die jou op zoveel mogelijk vlakken op weg probeert te helpen, met woorden en met daden. Met kantoorruimtes, vergaderzalen, werkplekken, maar ook met advies en opleidingen. Graag zelfs. Neem zeker contact met ons op.

 • Aantal personen: 0
 • Prijs: 0 euro
 • Boek nu